Inburgeren in Oostende

23 maart 2016

Compagnons

Antenne

Thuis in Kortrijk          

     

    

LEES OOK:

Veel nieuwkomers doorlopen een inburgeringsprogramma. Op 22 februari bezochten we “de SOM” in Oostende. We ontmoetten er Vanessa, Inke en Annemie. Ze vertelden ons over het nieuwe Agentschap Integratie en Inburgering en alle diensten en activiteiten.


Wat betekent "de SOM"?


De SOM is al een aantal keer van naam veranderd. Oudere cliënten kennen ons wellicht onder de naam “Link”. Recent zijn we één groot agentschap geworden met de naam “Agentschap Integratie en Inburgering”. We staan in voor inburgering, integratie, de Huizen van het Nederlands en de tolkendienst. 


Hoelang bestaat jullie dienst?


We bestaan sinds 2004. Toen kwam er een Decreet voor Inburgering. Dat schreef voor dat nieuwkomers een cursus maatschappelijke oriëntatie en Nederlands moesten volgen en begeleiding moesten krijgen. Het decreet is verplicht. 


Hoelang werken jullie hier en wat is jullie functie?  


Annemie: Ik ben trajectbegeleider sinds 2004. Ik werk in Oostende.

Vanessa: Ik ben trajectbegeleider sinds 2012. Ik werk in Oostende en in Koksijde. 

Inke: Ik werk hier sinds 2012. Ik ben verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Ik doe ook de werving. Ik kijk wie een inburgeringsprogramma mag volgen en ik probeer de mensen te contacteren. 


Bestaat het Agentschap Integratie en Inburgering alleen in Vlaanderen of bestaat deze dienst ook in Brussel en Wallonië? 


We bestaan in Vlaanderen en Brussel. Het centraal beleid komt van Brussel. Heel het agentschap telt zo’n 700 medewerkers. In West-Vlaanderen werken er 75 mensen. We hebben vestigingen in Oostende, Kortrijk, Brugge en Roeselare. We hebben zitdagen in Koksijde, Tielt, Waregem…


Wat is een inburgeringstraject en wie mag het volgen?


Je moet ouder dan 18 jaar zijn, in Vlaanderen of Brussel wonen en nieuwkomer zijn. Een uitzondering zijn bijvoorbeeld universiteitsstudenten en diplomaten. 

Het is niet voor iedereen verplicht. Mensen die niet uit de Europese Unie komen en hier zijn omwille van gezinshereniging of omdat ze erkend vluchteling of subsidiair beschermd zijn, moeten verplicht een inburgeringsprogramma volgen. 


Het inburgeringsprogramma omvat volgende vormingsonderdelen: een cursus Maatschappelijke Oriëntatie en een cursus Nederlands (niveau A1 en A2 zijn verplicht. De cursus is gratis tot en met B1.)


Tijdens het programma krijg je begeleiding van een trajectbegeleider. Bij je trajectbegeleider kan je terecht met vragen over een school voor je kinderen, vrije tijd, opleiding, gelijkschakeling van diploma’s, kinderopvang… Je bespreekt ook je toekomstplannen met je trajectbegeleider.


In welke talen kan je een integratiecursus volgen? Wie geeft de cursus?


Je kan een integratiecursus volgen in jouw moedertaal. De populairste talen zijn Engels, Frans, Arabisch, Pools, Roemeens… We zoeken momenteel extra leerkrachten die Arabisch en Tigrinya  spreken. Tigrinya is de officiële taal van Eritrea. De kandidaten moeten een onderwijsdiploma hebben of ervaring als leerkracht en naast hun moedertaal ook heel goed Nederlands spreken.Hoe meer talen je spreekt, hoe beter. 


Als we geen leerkracht vinden voor een bepaalde taal, kan het zijn dat we de cursus in het Nederlands geven en dat er een tolk komt om alles te vertalen. 


Verblijfspapieren


Geeft een inburgeringstraject garantie op papieren? 


Een inburgeringstraject is verplicht voor sommige doelgroepen, maar geeft geen garantie op verblijfspapieren. Je krijgt wel een attest van Inburgering op het einde van je Inburgeringsprogramma. Om de Belgische nationaliteit te verkrijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet je economische participatie bewijzen. Dit wil zeggen dat je moet werken. Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt. Dit kan door attesten van de cursus Nederlands. Je moet ook je maatschappelijke integratie bewijzen (en dat kan o.a. via het Attest van Inburgering). 


Mensen die verplicht zijn om een inburgeringsprogramma te volgen, moeten dit Attest van Inburgering ook behalen om recht te hebben op een sociale woning in Vlaanderen.


Mensen helpen


Wat vind je leuk aan je job en wat vind je moeilijk?


Annemie: Ik vind het heel positief dat ik zoveel nieuwe mensen leer kennen. Ik help hen graag en het maakt me blij als ik iemand kan helpen. Ik vind het niet leuk als mensen niet naar de les willen gaan en als ik ze voortdurend moet opbellen. Iemand die de inburgeringscursus niet wil volgen, riskeert een boete tot 1000 euro. Soms heb ik het ook moeilijk als ik de harde vluchtelingenverhalen hoor. 


Vanessa: Ik hou ook van het contact met de mensen en de afwisseling. Ik leer zelf ook dagelijks bij. Ik vind het ook leuk om de evolutie te zien. Ik stuur veel mensen door naar andere diensten zoals VDAB, Leerwinkel… in de hoop dat ze een goede toekomst kunnen uitbouwen. Als ik zie dat mensen het goed doen, dat ze de taal spreken, werken… dan maakt me dat blij. 


Zal de toestroom van vluchtelingen een invloed hebben op de werking van jullie dienst? 


Zeker. We waren erop voorbereid, maar het brengt heel wat extra werk met zich mee. Zo hebben we een grote jobdag in Brussel georganiseerd om extra leerkrachten en trajectbegeleiders te zoeken. Ook in West-Vlaanderen hebben we 6 extra trajectbegeleiders en 5 nieuwe taalconsulenten in dienst genomen. 


Bedankt voor dit gesprek en veel succes!