Leerwinkel

Op 27 maart 2019 gingen de reporters van De Boterham op bezoek bij Leerwinkel. Sinds 2 jaar werkt Dana Balanda als leerloopbaanbegeleider bij Leerwinkel West-Vlaanderen en ze gaf ons meer uitleg over de werking ervan. Nog een leuk detail: Dana studeerde vroeger Nederlands in CVO DE AVONDSCHOOL (*) en ze was reporter bij De Boterham!


Wat is 'Leerwinkel'?


'Leerwinkel' is een initiatief van Huis van het Leren. We begeleiden volwassenen bij het maken van de juiste studiekeuze en bij het kiezen van een opleiding. Ook bieden we hulp bij de gelijkschakeling en erkenning van een buitenlands diploma. Mensen kunnen ons allerlei vragen stellen over opleidingen, welke opleiding het best bij hen past, of ze een bepaald niveau van Nederlands moeten hebben om een opleiding te kunnen starten, hoeveel een opleiding kost... Wij bieden gratis een antwoord op al deze vragen.


Wie kan er bij Leerwinkel terecht?


Onze grootste doelgroep zijn de anderstalige nieuwkomers, maar ook lokale inwoners zijn welkom met hun vragen in verband met opleidingen en diploma's. De enige voorwaarde is dat ze ouder dan 18 jaar zijn.


Moet ik al Nederlands kunnen spreken om hulp te krijgen bij Leerwinkel?


Nee, dat is niet nodig. We hebben medewerkers die Engels, Frans, Russisch… praten, zodat we iedereen te woord kunnen staan.


Welke documenten hebben jullie nodig om een begeleiding te kunnen opstarten?


Bij een intakegesprek moet je enkel je identiteitskaart meebrengen. Voor algemene vragen over opleidingen moet je niets anders meebrengen. Gaat het over de erkenning of gelijkschakeling van buitenlandse diploma's, dan hebben we wel graag dat je die originele diploma's meebrengt. Het is ook nuttig om je originele diploma's te laten vertalen.


Kan ik zonder afspraak bij Leerwinkel langskomen?


Nee, wij werken enkel op afspraak. Je kan ons vinden in deze 5 steden: Kortrijk, Brugge, Ieper, Roeselare en Oostende. Wij hebben zitdagen op maandag en dinsdag. In Oostende kan je ons op maandag in het gebouw van VDAB (Brigantijnenstraat 2) vinden en op dinsdag in Agentschap Integratie en Inburgering (Wellingtonstraat 52). Je kan ook je algemene vraag doormailen of ons telefoneren. Maar als we merken dat er extra begeleiding nodig is, is het best dat we een afspraak maken en dit persoonlijk bespreken. We nodigen jullie dan uit voor een intakegesprek waarbij we kennismaken met elkaar en vragen waarmee we jullie kunnen helpen. We blijven jullie ook verder opvolgen tijdens het begeleidingstraject, om na te gaan of alles goed verloopt.


Welke soorten begeleiding bieden jullie aan?


Momenteel zijn we met heel veel projecten bezig, omdat er niet één algemene begeleiding bestaat die voor iedereen past. Iedereen krijgt dus een begeleiding op maat. Naast korte begeleiding bieden we ook langdurige begeleiding aan. Langdurige begeleiding is er voor anderstalige nieuwkomers die in het buitenland hoge diploma's hebben behaald. Dit project heet '@Level2Work'. We werken samen met VDAB, VOKA, Agentschap Integratie en Inburgering en nog andere partners om een gepaste job te vinden op het niveau van deze hoogopgeleiden. Daarnaast is er ook het project 'Taalvrijwilligerswerk' voor mensen die buiten de school Nederlands willen oefenen. In Oostende hebben we hiervoor onder andere contact met 't Leeshuus, De Grote Post en Samen Divers. Bij Taalvrijwilligerswerk is het niet echt de bedoeling dat je fysiek werk zal doen, maar wel dat je zoveel mogelijk Nederlands oefent met de lokale bevolking. We hebben ook een LIO-project. LIO (Learning Inside Out) is een leerwinkel voor gedetineerden. Zelfs mensen in de gevangenis krijgen dus gepaste begeleiding.


Wat is het doel van de persoonlijke begeleiding?


We willen zoveel mogelijk drempels wegwerken, zodat mensen beter voorbereid aan een opleiding kunnen beginnen. Zo maken we hen bijvoorbeeld vertrouwd met bepaald vakjargon of helpen we hen hun rijbewijs te behalen.


Bieden jullie ook groepsopleidingen aan?


We organiseren dit onder de vorm van workshops. Als jij bijvoorbeeld zegt dat bepaalde cursisten meer informatie willen krijgen over de gelijkschakeling van diploma's, dan komen wij naar school om hierover uitleg te geven.


Hoeveel kosten de opleidingen die mensen kunnen volgen?


Voor werkzoekenden zijn de meeste beroepsopleidingen gratis. Er zijn soms wel bepaalde toelatingsvoorwaarden waaraan je moet voldoen: je moet ingeschreven zijn als werkzoekende, je moet voldoende gemotiveerd zijn, je moet Nederlands studeren… Voor opleidingen die niet met een knelpuntberoep te maken hebben, moeten mensen wel een bepaald bedrag betalen. Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers weinig geschikte kandidaten vinden: bijvoorbeeld boekhouder, zorgverlener… Op de website van VDAB vind je een lijst met alle knelpuntberoepen in Vlaanderen.


Wat is de link tussen Leerwinkel en Werkwinkel?


Werkwinkel is deel van VDAB en Leerwinkel werkt samen met VDAB om cliënten aan een gepaste opleiding te laten beginnen. Vandaar dat wij ook wekelijks een zitdag houden in het gebouw van VDAB. Wij sturen trouwens feedback over infogesprekken meteen door naar de arbeidsmiddelaar om dan samen een oplossing op maat van de cliënt uit te werken. Soms volgen we met verschillende diensten een dossier op, om onze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Dit maakt mijn werk zo boeiend!


Bedankt voor het interessante gesprek, Dana!Info:


Leerwinkel organiseert zitdagen in Kortrijk, Brugge, Ieper, Oostende en Roeselare. Deze gaan door in de Werkwinkel of het Agentschap Integratie en Inburgering.


Telefoon: 0477 82 82 60

E-mail: info@leerwest.be

Via www.leerwest.be kan je een vraag stellen of een afspraak maken.
_______________

(*) vanaf 1/9/2019 werd CVO DE AVONDSCHOOL deel van CVO Scala


19 april 2019


    

LEES OOK:

Academisch Nederlands  

Werkwinkel

Thuis in Kortrijk  

Vrijwilligerswerk in Antenne