Kagandahan

12 januari 2016

Vrijwilligerswerk in De Grote Post

Vrouwenklap  

Kolona Maan  

       


    

Mae Murillo komt uit de Filippijnen en woont al 18 jaar in België. Ze is voorzitster van “Kagandahan”, een Filippijnse vereniging in Oostende. Met Kagandahan wil ze Filippijnen en Vlamingen dichter bij elkaar brengen.Wat betekent “Kagandahan”?Kagandahan betekent in het Tagalog “schoonheid”. Tagalog is de eerste taal van de Filippijnen. Als tweede taal hebben we Engels. Eén streek in het zuiden spreekt ook nog wat Spaans want mijn land was vroeger een Spaanse kolonie. We hebben deze naam voor onze vereniging gekozen omdat we de schoonheid van ons land, onze cultuur en het karakter van onze mensen willen tonen. Filippijnen zijn heel open van karakter en ze glimlachen altijd.Hoelang woon jij in België?Ik woon 18 jaar in België. Ik werkte eerst in Nederland als au pair. Ik woonde een jaar bij een familie en zorgde voor de kinderen. Daarna kwam ik naar België om hier als au pair te werken. Ik volgde Nederlandse les in DE AVONDSCHOOL. In die Nederlandse cursus heb ik mijn man ontmoet. Hij komt ook uit de Filippijnen en we studeerden samen Nederlands.Hoelang bestaat jullie vereniging?Wij bestaan van 7 december 2013. We zijn een feitelijke vereniging en we zijn lid van FMDO en Maro (Minderhedenadviesraad Oostende).Wat is het doel van jullie vereniging?Ons doel is om Filippijnen en Vlamingen samen te brengen. We hebben ook goede contacten met andere verenigingen. We delen onze ervaringen en steunen elkaar. Het is niet gemakkelijk voor Filippijnen om Nederlands te leren en zich aan te passen aan de cultuur en het klimaat. Filippijnen zijn vaak niet goed op de hoogte van alle diensten en organisaties zoals CLB, VDAB, het Huis van het Nederlands... We helpen elkaar.Welke activiteiten organiseren jullie?We hebben al rond verschillende thema’s gewerkt. We hebben Filippijnse kooklessen aan volwassenen en kinderen gegeven. We worden op diverse activiteiten uitgenodigd om onze nationale kledij, dans en voeding te tonen. Eén van onze nationale dansen heet ‘tinikling’. De dansers springen tussen twee lange bamboestokken.Heb je tips voor andere Filippijnen?De taal is het belangrijkste. Je moet de taal leren. Je mag je eigen cultuur niet vergeten, maar je moet ook deelnemen aan het Belgische leven.

LEES OOK: